Stelling van de week: Een noodplan voor het lerarentekort?

De schoolbesturen van de drie grootste steden willen dat onbevoegde docenten voor de klas kunnen staan in noodsituaties. Den Haag en Rotterdam hebben voor de korte termijn een ‘escalatieladder’ gemaakt. Naarmate de problemen groter worden, is er meer toegestaan. Zo wordt bij het wegvallen van een leraar eerst een andere bevoegde docent gezocht. Lukt dat niet, dan mag een Pabo-student voor de klas of vakleerkrachten die normaal muziekles of gym geven. Ook kan een school in grote nood een klas herverdelen over andere klassen of de klas naar huis sturen. Als laatste redmiddel mag er een ‘toezichthouder’ worden ingezet, die geen les geeft maar toezicht houdt. Wat vind jij van dit noodplan? Laat het ons weten!

Stelling van de week: Graag zie ik dat het noodplan in werking wordt gesteld om zo het tekort aan leraren op te vangen.

Stelling van de week: Een noodplan voor het lerarentekort?
Eens
Oneens
Maakt mij niet uit / geen mening
Er is momenteel 1 keer gestemd.
 • Anne
  Waarom worden er geen gastouders ingezet bij groep 1?
 • Ja
  De kwaliteit in Nederland is al slecht, wordt dan alleen maar slechter
  • Anjo
   Van weer maar naar huis sturen, waar ouders constant allerlei grepen moeten uitvoeren om kinderen op te vangen, of ga maar buitenspelen of desnoods op de pc of iets dergelijks zitten, wordt helemaal niets geleerd.
 • Tineke
  Ik werk in het VO; dit is toch geen oplossing...
 • Carola
  Er lopen zoveel jonge mensen, met een lerarenopleiding op zak, thuis of hebben maar een andere baan gezocht, omdat ze al jaren nul op hun request hebben gekregen. Dit weten “wij” al zoveel jaren, waarom snapt de regering dit dan nu pas? ????????‍♀️
 • Gea
  Assistent docenten kunnen toch ook lesgeven? Zolang er maar een coach achter staat komt het heus wel goed. Dat is beter dan kinderen op straat laten lopen in plaats van op school zitten.
 • Erica
  Dit is dweilen met de kraan open....
 • Anjo
  Ik neem aan dat dit voor deze mensen die toch de kinderen op moeten vangen, geen liefdewerk oud papier is, maar dat ze behoorliik betaald worden. Als het vrijwilligers werk is dan niet. Er is voor de meeste dingen, vaak ook onzinnige dingen geld in Nederland, dus hiervoor dan ook.
 • Martin
  Als ik lees, dat leerkrachten van buiten Asd, die daar tóch willen werken, zo maar €6.000,= p.j van hun nettoloon aan parkeergeld kwijt zijn (met daatbij de stress of 's avonds de ruiten en radio er nog in zitten) is hier een schone taak voor de gemeente weggelegd om heb hiervoor vrijstelling te geven. Scholen blij, leerkrachten blij, ouders blij en sommige kinderen óók...
 • Cindy
  Liever een structurele aanpassing, Betere opleiding van docenten vooral in het VO. Opleiding tweedegraads wiskunde, biologie, scheikunde totaal niet in verhouding met wat je dagelijks moet doen, Daarom is er veel uitval tijdens de opleiding