Hettestpanel.nl, een keurmerk waarop je kunt vertrouwen!

Hettestpanel.nl is een online community die producten en diensten test en beoordeelt. Wanneer u zich online oriënteert op een nieuw of vervangend product, dan ziet u bij het product tegenwoordig steeds vaker dit soort teksten: ‘’Er kijken nu ook 9 andere mensen’’, of ‘’Dit product is geweldig beoordeeld’’. Of je ziet reviews van gebruikers die je niet helemaal vertrouwd. Deze reviews kunnen oprecht en betrouwbaar zijn, maar kunnen ook gemanipuleerd zijn. Dit laatste is een steeds groter probleem aan het worden in onze consumptiemaatschappij.

Daarom is hettestpanel.nl opgericht. Hettestpanel.nl heeft een eigen consumentenpanel dat is samengesteld vanuit verschillende merken, zoals NU.nl, Libelle, Margriet, etc.

Dit panel bestaat uit echte Nederlanders, die in een gecontroleerde omgeving producten gebruiken, testen en beoordelen. Hettestpanel.nl staat hiermee garant voor betrouwbare en oprechte beoordelingen van producten. Zo weten we zeker dat elke producttest betrouwbaar is en écht weergeeft hoe anderen een product in de praktijk gebruiken en ervaren.

Zie je Hettestpanel.nl verschijnen, dan weet je het volgende zeker:

  • Hettestpanel.nl check 1: hettestpanel.nl stelt zorgvuldig het panel samen en controleert dat échte mensen betrouwbare testresultaten opsturen. Elke deelnemer wordt uitgebreid gescreend op betrouwbaarheid en relevantie.
  • Hettestpanel.nl check 2: hettestpanel.nl controleert de gehele procedure: Van het selecteren van consumenten en het opsturen van producten, tot aan de controle van de review en het publiceren van de resultaten.
  • Hettestpanel.nl check 3: hettestpanel.nl zorgt ervoor dat bedrijven dit traject niet kunnen beïnvloeden, nepreviews kunnen toevoegen, of andere activiteiten kunnen ondernemen om de resultaten te manipuleren.

Hoe communiceren we?

Hettestpanel.nl communiceert de resultaten van producttests op verschillende manieren. We gebruiken vooral ons eigen keurmerkvaandel. Wanneer een product ons vaandel draagt en u ziet dit, bijvoorbeeld op een verpakking; in een bushokje; of op de tv, dan weet u dat het product op een gedegen manier is getest en beoordeeld. Ons keurmerkvaandel wordt op verschillende manieren gecommuniceerd. De meest voorkomende manieren zie je hieronder:

Daarnaast is het ook mogelijk dat we een Testpanel uitvoeren, in samenwerking met een ander merk. Hettestpanel.nl wordt dan ingezet om de kwaliteit van het proces en de betrouwbaarheid van dat merk uit te dragen. Wanneer de beoordeling van het merk voldoet aan onze eisten, dan mag het vaandel van het merk ons kwaliteitsstempel dragen. Een vaandel kan er dan al volgt uitzien.

De benchmark:

Wat zegt een cijfer? De leden van hettestpanel.nl hebben in de afgelopen 6 jaar honderden producten getest. We krijgen van onze klanten vaak de vraag om hun nieuwe producten aan onze producttest te onderwerpen. Daarnaast testen we producten ook op eigen initiatief. We vragen dan aan Nederland in het algemeen én aan onze achterban wat ze vinden van bepaalde producten.