Aangiftebereidheid daalt

Terwijl traditionele vormen van criminaliteit zoals geweld, inbraak, diefstal en vernieling afnemen, worden Nederlanders juist vaker slachtoffer van cybercrime. Dat blijkt uit nieuwe cijfers in de Veiligheidsmonitor van het CBS.
Opmerkelijk is de dalende meldings- en aangiftebereidheid. Terwijl in 2012 nog bleek dat slachtoffers 38 procent van de hen overkomen gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten meldden bij de politie, gebeurde dit in 2019 nog in slechts 32 procent van de gevallen. De belangrijkste reden om een delict niet bij de politie te melden of aan te geven is het idee ’dat het toch niets helpt’.
Maken de mensen dan ook nog onderscheid in cybercrime en traditionele criminaliteit? Daar zijn we naar benieuwd!

Stelling: Ik doe minder snel aangifte van cybercrime dan van traditionele criminaliteit.

Eens
Oneens
Wil ik niet zeggen / geen mening
Er is momenteel 2 keer gestemd.