Centrale eindexamens

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen ondanks de coronamaatregelen door met hun school- en praktijkexamens. Onderwijsminister Slob heeft met de scholen afgesproken dat zij open blijven om leerlingen klaar te stomen voor hun eindexamen.
Of de centrale eindexamens op 7 mei ook echt door gaan staat nog niet vast. Slob: "We hebben tot 6 april de tijd om daar een besluit over te nemen."
Voor de schoolexamens, dat zijn toetsen die meetellen voor het eindexamen, worden de regels versoepeld. Normaal moeten alle schoolexamens tien dagen voor de start van de eindexamens klaar zijn. Nu moet het schoolexamen van een vak klaar zijn voor het eindexamen van dat vak.
Van scholen wordt verwacht dat zij alvast de locaties zoeken waar het centrale eindexamen kan worden afgenomen. Die moeten groot genoeg zijn om de leerlingen 1,5 meter van elkaar te laten zitten.

Vind jij dat het eindexamen van het voortgezet onderwijs uitgesteld moet worden zodat de leerlingen zich beter kunnen voorbereiden?
Laat het ons weten!

Stelling van de week: De eindexamens van het voortgezet onderwijs moeten uitgesteld worden zodat leerlingen zich beter kunnen voorbereiden, ook al gaat dit ten koste van de zomervakantie.

De eindexamens van het voortgezet onderwijs moeten uitgesteld worden zodat leerlingen zich beter kunnen voorbereiden, ook al gaat dit ten koste van de zomervakantie.
Eens
Oneens
Weet ik niet / geen mening
Er is momenteel 13 keer gestemd.
  • Tanja
    De leerlingen hebben zich al voorbereid en het uitstellen tot de zomervakantie zal alleen maar voor meer stress zorgen bij de leerlingen. Als de leerlingen die ziek of in karantaine verblijven thuis blijven kan de schol voor een goede en voor een ieder goede oplossing zorgen.
  • Cynthia
    Of gedoseerd naar binnen. Voldoende afstand van stoeltjes. Lastig verhaal hoor, want er is te weinig beschermende kleding en mondkapjes voor de leerlingen.
  • Ine
    er wordt normaliter maar 1 vak tegelijk geëxamineerd. Doordat de scholen dicht zijn, zijn er klassen genoeg om de leerlingen het examen te laten invullen. En de leerkrachten staan toch allemaal op non-actief. Dus leerlingen verdelen over meerdere lokalen en leraren laten surveilleren. Werkt volgens mij beter dan vroeger met z'n allen in de gymzaal. Bijkomend voordeel: doordat de leerlingen zo ver uit elkaar zitten wordt spieken bij de klasgenoten bijna onmogelijk.